Novinky

TA ČR – InPredict – Smart Condition Management

14.6.2021

EGU TECH úspěšně navázal na dosavadní spolupráci s Fakultou elektrotechnickou ZČU v Plzni a se společností Trafo CZ, a. s. V operačním programu Trend 3 byla obdržena dotace pro řešení projektové žádosti s názvem InPredict - Smart Condition Management. Hlavním cílem projektu je vytvořit modulární online diagnostickou platformu pro menší stroje používané v energetice či průmyslu, schopnou adaptace na konkrétní sledované zařízení. (Pokračování textu…)

OP PIK – Zařízení pro měření dotykových a krokových napětí

9.6.2021

EGU TECH úspěšně navázal na dosavadní spolupráci sesterské společnosti EGÚ Brno, a. s., s Katedrou energetiky, Fakulty strojní, VŠB-TUO. V operačním programu Aplikace VIII, OP PIK, jsme společně s Katedrou elektroenergetiky, Fakulty elektrotechniky a informatiky, VŠB-TUO, získali dotaci na výzkum a vývoj zařízení pro měření dotykových a krokových napětí. (Pokračování textu…)