Orgány společnostiSprávní rada
Luděk Salajka – člen správní rady

Společnost zastupuje navenek člen správní rady samostatně.

Naše know-howLaboratoř EGU TECH, a. s., je členem Asociace zkušeben vysokého napětí. Speciálním zaměřením laboratoře je analýza plynů rozpuštěných v oleji (DGA) a to zejména síťových transformátorů v přenosové soustavě 400 kV a 220 kV a hermetizovaných transformátorů VN používaných ve FVE a vlastních spotřebách rozvoden a elektráren. Pro vyhodnocení stavu transformátorů je používán vlastní vyhodnocovací systém založený na dlouhodobých zkušenostech této problematiky a doporučení CIGRE a IEC. Dalším zaměřením jsou teoretické a experimentální práce v oblasti postupného stárnutí izolace vinutí olejových transformátorů, a to i transformátorů nejvyšších výkonů a napětí.