VybranéElektrické sítě

ČEPSChromatografická analýza plynů rozpuštěných v oleji (DGA) síťových transformátorů, tlumivek a transformátorů vlastní spotřeby
Rozbory izolační kapaliny síťových transformátorů, tlumivek a transformátorů vlastní spotřeby
Stanovení derivátů furanu a posouzení stavu papírové izolace síťových transformátorů 220/400 kV
Měření dotykových a krokových napětí
Měření v sítích ČEPS
ČEZ DistribuceDodávka testeru GEP10 pro měření dotykových a krokových napětí
Opravy a servis specializovaných zařízení pro měření dle ŘPÚ
EG.DOpravy a servis specializovaných zařízení pro měření

Výrobci elektřiny a tepla

ČEZMonitoring a diagnostika poklesů napětí v teplárně Trmice
E.ON Česká republikaOpravy a servis specializovaných zařízení pro měření
NOBILITYChromatografická analýza plynů rozpuštěných v oleji (DGA) transformátorů FVE
Photon Energy Operations CZDiagnostická měření a diagnostika na vn zařízení FVE dle ŘPÚ
Chromatografická analýza plynů rozpuštěných v oleji (DGA) transformátorů FVE
Slovenské elektrárneMěření v provozech společnosti
ČEZ Obnovitelné zdroje, ESB Elektrické stroje, Evocati, Eximet Trafo, Nobility Solar Projects, ŠKO-ENERGOAnalýza plynů rozpuštěných v oleji (DGA)
Rozbory izolační kapaliny transformátorů
Stanovení derivátů furanu a posouzení stavu papírové izolace transformátorů
Zajištění měření v provozech zákazníků

Průmysl a doprava

Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o.Měření VN zdrojů stejnosměrného napětí 60 kV
EGEMDodávka testeru GEP10 pro měření dotykových a krokových napětí
LunekMěření výkonů v průmyslových provozech – podklady pro energetický audit
LiV ElektraMěření krokových a dotykových napětí v TR400kV Horní Životice
Kancelář Senátu, ELEKTROSTAV Strakonice, ESB Rozvaděče, Pronto Elektro PrahaDodávky a servis elektronických ampérmetrů EAM1
ESK Elektro OstravaMěření dotykových a krokových napětí
IDG IS of Czech RepublicKalibrace vn zdroje (60kV) elektronového paprsku
RegulTech servisAnalýza napájecí sítě v Brně Bystrci – nabíjecí stanice pro lodě
RevosRozbory izolační kapaliny vysokonapěťových, distribučních a trakčních transformátorů
SlovnaftRealizace a servis ostrovního provozu, sledování signálů ostrovního provozu generátorů
Železnice Slovenskej republikyOpravy a servis specializovaných zařízení pro měření
Dodávky měřicí techniky
(EAM, MDS, MTS, …)
Německo
Polsko
Slovensko
Slovinsko

Ostatní

Q-test diagnosticSpolupráce při měření v energetických provozech