TA ČR

Společnost EGU TECH, a. s., je příjemcem podpory uvedených projektů v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA, poskytovatele Technologické agentury České republiky.

TK02020017 – Vývoj distribučního transformátoru s environmentálně šetrnou elektroizolační kapalinou

Cílem projektu je vývoj a realizace nového provedení distribučních transformátorů. Záměrem projektu je modifikace pro transformátor klíčového elektroizolačního systému, který tvoří v současnosti elektroizolační kapalina ropného původu, která bude nahrazena elektroizolační kapalinou na základě přírodního esteru z domácích zdrojů. V průběhu projektu bude proveden návrh chladicího, elektroizolačního a hermetizačního systému transformátoru, konstrukční úpravy vinutí, modifikace biologicky odbouratelné kapaliny, výroba prototypu a jeho vyzkoušení. Ve čtvrtém roce řešení projektu bude transformátor připraven k sériové výrobě.

Projekt je řešen ve spolupráci s Západočeskou univerzitou v Plzni – Fakultou elektrotechnickou a společností Trafo CZ, a. s. Projekt je řešen v období 7/2019 až 5/2023.

Zkušenosti formou subdodávek s projekty VaV:
TH02010555 – Komplexní databázový systém pro expertní prognostiku spolehlivosti točivých strojů
TH02020288 – Kompaktní diagnostický systém pro provozní bezdemontážní diagnostiku VN elektrických strojů při použití stejnosměrného (DC) a nízkofrekvenčního zkušebního napětí

Nabízíme spolupráci na projektech výzkumu a vývoje se soukromým i veřejným sektorem. V případě zájmu o spolupráci nebo pro bližší informace prosím kontaktuje Martina Peška.