Cílem projektu TK02020017 – Vývoj distribučního transformátoru s environmentálně šetrnou elektroizolační kapalinou je vývoj a realizace nového provedení distribučních transformátorů.
Záměrem projektu je modifikace pro transformátor klíčového elektroizolačního systému, který tvoří v současnosti elektroizolační kapalina ropného původu, která bude nahrazena elektroizolační kapalinou na základě přírodního esteru z domácích zdrojů. V průběhu projektu bude proveden návrh chladicího, elektroizolačního a hermetizačního systému transformátoru, konstrukční úpravy vinutí, modifikace biologicky odbouratelné kapaliny, výroba prototypu a jeho vyzkoušení. Ve čtvrtém roce řešení projektu bude transformátor připraven k sériové výrobě. Projekt je řešen ve spolupráci s Západočeskou univerzitou v Plzni – Fakultou elektrotechnickou a společností Trafo CZ, a. s. Projekt je řešen v období 7/2019 až 5/2023.

Kategorie: Novinky