Zveme Vás na konferenci Energetika 2023 – Jak rychlá má být transformace energetiky?

Zveme Vás na konferenci Energetika 2023 – Jak rychlá má být transformace energetiky?, která se bude konat 20. a 21. září v Brně. Veškeré informace naleznete zde.

31.3.2023
TA ČR – Nabíjecí stanice pro elektromobily z vn skrze distribuční transformátor

Cílem projektu je vyvinout technologii, která integruje nabíjecí stanici pro elektromobily do distribuční trafostanice vn/nn. Takové řešení je vhodné do moderních čtvrtí na okrajích měst, kde jsou transformátory umisťovány do kontejnerového provedení v přímé blízkosti parkovacích stání. (Pokračování textu…)

24.3.2023
UDRŽITELNOST BEZ ZRANITELNOSTI – Zveme Vás na konferenci Energetika 2022

Zveme Vás na konferenci Energetika 2022 – UDRŽITELNOST BEZ ZRANITELNOSTI, která se bude konat 21. a 22. září v Brně. Veškeré informace naleznete zde.

1.8.2022
TA ČR – InPredict – Smart Condition Management

EGU TECH úspěšně navázal na dosavadní spolupráci s Fakultou elektrotechnickou ZČU v Plzni a se společností Trafo CZ, a. s. V operačním programu Trend 3 byla obdržena dotace pro řešení projektové žádosti s názvem InPredict – Smart Condition Management.
Hlavním cílem projektu je vytvořit modulární online diagnostickou platformu pro menší stroje používané v energetice či průmyslu, (Pokračování textu…)

14.6.2021
OP PIK – Zařízení pro měření dotykových a krokových napětí

EGU TECH úspěšně navázal na dosavadní spolupráci sesterské společnosti EGÚ Brno, a. s., s Katedrou energetiky, Fakulty strojní, VŠB-TUO. V operačním programu Aplikace VIII, OP PIK, jsme společně s Katedrou elektroenergetiky, Fakulty elektrotechniky a informatiky, VŠB-TUO, získali dotaci na výzkum a vývoj zařízení pro měření dotykových a krokových napětí. (Pokračování textu…)

9.6.2021
TA ČR – Vývoj distribučního transformátoru s environmentálně šetrnou elektroizolační kapalinou

Cílem projektu TK02020017 – Vývoj distribučního transformátoru s environmentálně šetrnou elektroizolační kapalinou je vývoj a realizace nového provedení distribučních transformátorů. (Pokračování textu…)

15.7.2019