EGU TECH úspěšně navázal na dosavadní spolupráci s Fakultou elektrotechnickou ZČU v Plzni a se společností Trafo CZ, a. s. V operačním programu Trend 3 byla obdržena dotace pro řešení projektové žádosti s názvem InPredict – Smart Condition Management.
Hlavním cílem projektu je vytvořit modulární online diagnostickou platformu pro menší stroje používané v energetice či průmyslu, schopnou adaptace na konkrétní sledované zařízení.
Druhým cílem je implementace programu výpočtu zbytkové životnosti daného sledovaného zařízení využívajícího fyzikálně statistické, či jiné modely stárnutí. Tento výpočet bude probíhat přímo v systému, který bude dálkově komunikovat s uživatelem a posílat konkrétní výrok o stavu zařízení. Toto řešení v budoucnu umožní přechod z time based managementu na condition based management a zavádění smart grids a průmyslu 4.0.

Projekt bude řešen v období 2021–2024.

Kompletní informace naleznete na https://www.egutech.cz/projekty-vyzkumu-a-vyvoje/

Kategorie: Novinky