EGU TECH úspěšně navázal na dosavadní spolupráci sesterské společnosti EGÚ Brno, a. s., s Katedrou energetiky, Fakulty strojní, VŠB-TUO. V operačním programu Aplikace VIII, OP PIK, jsme společně s Katedrou elektroenergetiky, Fakulty elektrotechniky a informatiky, VŠB-TUO, získali dotaci na výzkum a vývoj zařízení pro měření dotykových a krokových napětí. Projekt bude řešen v období 2021–2023.

Projektový záměr se zabývá výzkumem a vývojem zařízení pro měření dotykových a krokových napětí na neživých částí zařízení pomocí vnuceného proudu odlišné frekvence od frekvence síťové. Zařízení se bude skládat z generátoru a selektivního voltmetru s příslušenstvím. Generátor proudu bude přenositelný jednou osobou a bude disponovat vysokou robustností a odolností vůči zpětným vlivům, selektivní voltmetr bude komfortní pro obsluhu svými funkcionalitami. Zařízení cílí na trh v rámci EU.
Kompletní informace naleznete na https://www.egutech.cz/projekty-vyzkumu-a-vyvoje/

Kategorie: Novinky