Jaroslav Černý

Specializace: měření v elektrických sítích, diagnostika transformátorů odběry vzorků u zákazníků

Vzdělání: Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Elektroenergetika

Kontakt: jaroslav.cerny@egutech.cz

Jana Huserová

Specializace: diagnostika transformátorů – analýza plynů rozpuštěných v izolačním oleji, vyhodnocení stavu, vývojové trendy

Vzdělání: Přírodovědecká fakulta MU v Brně, obor Chemie životního prostředí a ekotoxikologie

Kontakt: jana.huserova@egutech.cz

Karel Jirgala

Specializace: výroba a servis měřících přístrojů, metrolog společnosti

Vzdělání: SPŠE v Brně, obor Sdělovací a radioelektronická zařízení

Kontakt: karel.jirgala@egutech.cz

Martin Pešek

Vzdělání: Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Elektroenergetika

Kontakt: martin.pesek@egutech.cz

Tomáš Špaček

Vzdělání: Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Biomedicínské a ekologické inženýrství

Kontakt: tomas.spacek@egutech.cz