Provádíme měření v energetických provozech u zákazníka, disponujeme řadou měřicích přístrojů, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují. Měříme elektrická napětí, proudy, výkony a kvalitu elektrické energie v sítích nn i vn. Analyzujeme problémové situace v energetických provozech a navrhujeme jejich řešení. Poskytujeme poradenskou činnost při analýze naměřených dat.

Specializujeme se zejména na:

  • Měření dotykových a krokových napětí (dle PNE a ŘPÚ)
  • Měření korozních úbytků uzemňovací soustavy (dle PNE a ŘPÚ)
  • Sekundární zkoušky ochran
  • Diagnostika svodových proudů omezovačů přepětí
  • Ultrazvuková detekce částečných výbojů
  • Měření izolačního odporu vinutí transformátorů a motorů
  • Měření přechodných dějů a poruchových událostí
  • Měření kvality elektrické energie dle normy ČSN EN 50 160
  • Měření denních diagramů, 1/4hodinových maxim, histogramů zatížení apod.
  • Kalibrace stejnosměrných a střídavých zdrojů napětí do 100 kV u objednatele

Pro bližší informace kontaktujte odborného garanta Jaroslava Černého.