Provádíme měření v energetických provozech u zákazníka, disponujeme řadou měřicích přístrojů, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují. Měříme elektrická napětí, proudy, výkony a kvalitu elektrické energie v sítích nn i vn. Analyzujeme problémové situace v energetických provozech a navrhujeme jejich řešení. Poskytujeme poradenskou činnost při analýze naměřených dat.

Specializujeme se zejména na:

 • Měření dotykových a krokových napětí (dle PNE a ŘPÚ)
 • Měření dotykových a krokových napětí (dle PNE a ŘPÚ)
 • Měření korozních úbytků uzemňovací soustavy (dle PNE a ŘPÚ)
 • Sekundární zkoušky ochran
 • Diagnostika svodových proudů omezovačů přepětí
 • Ultrazvuková detekce částečných výbojů
 • Měření izolačního odporu vinutí transformátorů a motorů
 • Měření přechodných dějů a poruchových událostí
 • Měření kvality elektrické energie dle normy ČSN EN 50 160
 • Měření denních diagramů, 1/4hodinových maxim, histogramů zatížení apod.
 • Kalibrace stejnosměrných a střídavých zdrojů napětí do 100 kV u objednatele

Pro bližší informace kontaktujte odborného garanta Luďka Salajku.