Provádíme komplexní rozbory izolačních olejů (izolační a jakostní parametry), diagnostiku tepelných a elektrických vad transformátorů (chromatografický rozbor – DGA), zjišťování stupně zestárnutí papírové izolace (deriváty furanu). Výsledky měření zpracováváme v počítačové databázi a vyhodnocujeme vlastním softwarem.

Rozbory izolačních olejů:

 • průrazné napětí
 • obsah vody v oleji
 • číslo kyselosti
 • ztrátový činitel tg δ
 • rezistivita
 • relativní permitivita
 • mezipovrchové napětí
 • hustota
 • vzhled
 • přítomnost kalů v oleji
 • celkový obsah plynů v oleji
 • chromatografický rozbor plynů rozpuštěných v oleji (DGA)
 • chromatografický rozbor plynů z plynového relé (DGA)
 • stanovení zestárnutí papírové izolace (furany)
 • odběry vzorků u zákazníky (vlastní speciální odběrné zařízení)

Pro bližší informace k diagnostice a analýzám olejů kontaktujte odborného garanta Janu Huserovou. Pro bližší technické informace a dotazy k odběru vzorků kontaktujte odborného garanta Jaroslava Černého.