Historie odborného energetického pracoviště v Brně začíná v roce 1950. Tehdy se skupina pracovníků studijního oddělení n. p. Západomoravské elektrárny sloučila s výzkumnou skupinou pracující v oboru techniky vysokého napětí Ústavu teoretické a experimentální elektrotechniky Vysoké školy technické v Brně. Vzniká tak brněnská pobočka Výzkumného ústavu energetického, který byl jedním z několika výzkumných pracovišť československé energetiky. Více o založení brněnského pracoviště naleznete zde. Samotná společnost EGU TECH, a. s. poté vznikla odštěpením ze společnosti EGÚ Brno, a. s., jako část specializující se na měření v sítích, výrobu měřících přístrojů a diagnostiku transformátorů. Detailní historii společnosti naleznete zde.
Společnost vznikla rozdělením odštěpením ze společnosti EGÚ Brno, a. s., IČ 469 00 896, se sídlem Brno-Medlánky, Hudcova 487/76a, 612 00, zapsané v OR KS v Brně Rg B 856. Podle §244 ods. 2 Zákona o přeměnách obchodních společností a družstev při procesu rozdělení odštěpením rozdělovaná společnost EGÚ Brno, a. s. nezaniká, ale vyčleněná část jejího jmění přechází na EGU TECH, a. s. podle projektu odštěpení, uloženého ve sbírce listin společnosti EGÚ Brno, a. s. Nástupnická společnost EGU TECH, a. s. je dle příslušných ustanovení zákona o přeměnách obchodních společností a družstev právním nástupcem odštěpených částí jmění EGÚ Brno, a. s. a vstupuje do veškerých práv a povinností vztahujících se k odštěpovaným částem jmění. Výše uvedené účinky nastávají okamžikem pravomocného zápisu rozdělení odštěpením se vznikem nové akciové společnosti do obchodního rejstříku, kterým je 1. duben 2017.