Systém managementu kvality (ISO 9001)– zlepšení vnitřní organizace firmy a stanovení odpovědnosti zaměstnanců na všech úrovních řízení
– zlepšení sledovatelnosti stavu rozpracování jednotlivých zakázek.
– zlepšení vnějšího obrazu firmy a tím i její konkurenceschopnosti

Deklarace pro ISO 9001 jsou formulovány v politice kvality a její specifikace jsou rozpracovány v cílech kvality.

Šetrnost k životnímu prostředí (ISO 14001)– společnost má identifikovány environmentální aspekty, tj. všechny činnosti, které mají vliv na životní prostředí
– průběžně jsou tyto činnosti monitorovány a aktuálně se provádí úpravy a zlepšování tak, aby dopady na životní prostředí byly minimalizovány
– společnost minimalizuje spotřebu vody a energií a dbá o ochranu zdraví a bezpečnosti při práci zaměstnanců
– je vypracován systém odpadového hospodářství

Pro ISO 14001 jsou definovány environmentální politika a environmentální cíle.