Dokumentace

Pro uživatele jsme nachystali následující manuál. Podrobné parametry přístroje naleznete v technickém listu.

Ke stažení

V této sekci naleznete firmware, software, ovladače a jejich popis.

FIRMWARE

Verze 7.5a – stáhnout

 • Hardwarové verze: MDS10-P, MDS10-DIN
 • Tato verze FW počítá účiníky podle průchodů průběhů napětí a proudů nulou. Firmware je vhodný pro měření nezkreslených napětí a proudů, jejichž časový průběh se blíží harmonickému.
 • S tímto FW je možno měřit průběhy o frekvenci 45Hz–60Hz.

Verze 8.1a – stáhnout

 • Hardwarové verze: MDS10-P, MDS10-DIN
 • Tato verze firmwaru počítá účiníky podle fázového posunu první harmonické proudu a první harmonické napětí.
 • Firmware je vhodný pro měření účiníků zkreslených i nezkreslených průběhů napětí a proudů, napětí a proud musí být větší než 7 % jmenovité hodnoty rozsahu. Díky výpočetní náročnosti algoritmu pro výpočet účiníku je možné měřit jen průběhy napětí a proudů o frekvenci 45Hz–55Hz.

Verze 8.5v – stáhnout

 • Verze firmwaru 8.5v je funkčně identická s verzí 8.1a a je doporučena pro většinu typů měření. Pokud nepoužíváte MDS10 pro měření teploty, aktualizace firmwaru z 8.1a na 8.5v není nutná.
 • Změny oproti verzi 8.1a:
  • – opraveno měření teploty s mechanickým teploměrem TM1
  • – přidány interní funkce pro diagnostiku digitálních obvodů MDS10

SOFTWARE

Verze 3.2a demo (plně funkční) – stáhnout

 • Podporované OS: Win 98/ME, Win 2000/XP/Vista, Win7(32 bit, 64 bit)
 • Tato verze softwaru přináší podporu nových funkcí firmwaru řady 8.0. Podporovány jsou i všechny ostatní starší verze firmwaru. Pro funkčnost nové verze SW je nutné mít licenční soubor licence.lcs v adresáři, kde je nainstalován obslužný software. Licenční soubory jsou obsaženy na instalačních CD se softwarem od konce roku 2008.
 • Pokud SETUP odmítne nainstalovat SW do počítače s novějším OS, např. Win7, 8, 10, pak SW stažený z webu (zip soubor) rozbalte do PC a aplikaci spusťte kliknutím na soubor MDS10_public.exe. Při použití instalačního CD nakopírujte jeho obsah do PC a aplikaci spusťte kliknutím na soubor MDS10_public.exe. Nespouštějte již SETUP. V tomto případě nejsou v PC nainstalovány potřebné ovladače – jejich instalace je popsána viz. níže – Ovladače USB.

OVLADAČE USB

Verze 3.2a

 • V monitoru MDS10 je použit pro USB komunikaci převodník FT232BM firmy Future Technology Devices International Ltd., na jejíž stránkách je možno stáhnout nejaktuálnější ovladač k tomuto čipu: http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm . Z této stránky je nutné stáhnout ovladače USB v případě, že instalaci SW provedete kopírováním souborů – viz. výše. Na stránce vyberte řádek Windows*, soubor setup executable, který naistalujete do PC a restartujete PC. Obvykle je vyhovující ovladač přímo na instalačním CD MDS10 a není třeba provádět aktualizaci.

Často řešené problémy

V této sekci naleznete často řešené dotazy a problémy, se kterými se setkáváme u uživatelů.

Monitor MDS10 měří špatně činné a jalové výkony

Toto je problém nejčastěji způsobený vysokým obsahem harmonických v průběhu proudu, méně obvykle v napětí.

Starší firmwary do verze 7.5 počítaly fázový posun podle časových rozdílů mezi průchody proudů a napětí nulou. Silné zkreslení původně čistě harmonického časového průběhu proudů mohlo způsobit velké chyby při výpočtu účiníků, následně pak činných a jalových výkonů a energií. Řešením je upgrade firmwaru na verzi 8.0.

Pro aktualizaci firmwaru použijte postup v  manuálu uvedeném na těchto stránkách.

 

Občasné výpadky komunikace s MDS10

Komunikace má v procesoru přístroje MDS10 nízkou prioritu. Pokud probíhá měření, je možné, že požadavek na komunikaci přichází v okamžiku, kdy procesor provádí měření a nemůže obsloužit požadavek na komunikaci. Pro tyto účely se používá krátký datový buffer a řízení komunikace. I tak se výjimečně může stát, že přístroji přeteče vstupní buffer a neodpoví na požadavek ovládacího softwaru. Během dlouhodobých operací (měřidlo, stahování dat) je tento problém obvykle řešen opakováním komunikace bez nutnosti zásahu uživatele, u jednorázových operací je výjimečně třeba povel zopakovat. K problému s komunikací nedochází při zastaveném měření.

 

Hlášení: Nelze přepnout snímače MT-FLEX

faq3_1

Tato hlášení se mohou objevit u nejnovějších přenosných verzí MDS10, které tuto funkci podporují. Typickou příčinou tohoto hlášení je situace, kdy jsou zadány stejné snímače pro všechny fáze, ale v některém proudovém vstupu MT-FLEX chybí (většinou I0). Řešení je obvykle jednoduché, zaškrtnout volbu „různé proudy“ v zadání měření a snímače zadat jednotlivě pro každou fázi podle skutečnosti.
faq3_2